Kirkegården

Hvert forår

Ved forårstid opfordres ejerne af plænegravsteder til at rydde for kranse og puder og lignende, så kirkegårdens personale kan slå græsset.

I vedtægt for Odden Kirkegård, § 25, stk. 3, står i uddrag: ”Blomster må kun anbringes i den dertil nedgravede vase, eller ved monumentet på plænen. Man må ikke foretage tilplantning eller granpyntning rundt om stenen. I perioden 1. november til 31. marts, må der lægges kranse og puder og lignende.

Den fuld vedtægt kan læses nedenfor.

Kirkegårdsvedtægter for Odden Kirke
 
Takstblad for Odden kirke.